Tarifas

Te presentamos las tarifas de Harmonics in Caelum

Cuota miembro Harmonics In Caelum:

Cuota miembro:

♪ Inscripción: 50,00 € músico / anuales

Cuota anual:

♪ Si has facturado menos de 1.000 € el año anterior – gratuíta
♪ Si has facturado más de 1.000 € el año anterior – 50€ (adicionales)

Para ser considerado miembro de Harmonics In Caelum, debes tener abonada la inscripción y si se da el caso, la cuota anual. En el caso de formaciones musicales y agrupaciones de músicos, todos los miembros deben trabajar con nosotros. El equipo de abogados pueden realizarte la declaración de la renta que tiene un precio de 30€, y para no miembros 60€.

Por factura

PRECIOS DE FACTURACIÓN:

  • Con contrato laboral: 3% del total de la facturación
  • Con alta como autónomo: 3% del total de la facturación + 3€
  • Facturacinó sin IVA: 3% de la facturación*

Las altas solicitadas el mismo día de la actuación, por lo tanto el día a dar de alta tienen un recargo de 65€ por músico y factura. Las altas solicitadas con 3 días de antelación tendrán un recargo de 15€, dos días antes tendrán un recargo de 25€, y 1 día antes tendrán un recargo de 45€, todas las altas y facturas pedidas con un plazo anterior o igual a 4 días de alta no tendrán recargo.

Según el tipo de gestión/facturación se requerirá el pago de determinados gastos por adelantado, como la Seguridad Social y/o el IVA.

*con un mínimo de 6,00 €

El funcionamento es muy senzillo:

Para  empezar, tenemos una cuota anual de inscripción de 50€ que se descuenta de la primera factura que hagáis con nosotros, esto os permite trabajar con nosotros durante todo un año natural. (Ejemplo, si el día 20 de mayo de 2017 es el primer día que facturáis con nosotros hasta el 20 de mayo del 2018 no tendréis que abonar nada)

Per tal de poder gestionar-ho tot, el primer cop que treballeu amb nosaltres, necessitem que us registreu al web i ens proporcioneu una única vegada, el DNI (fotografiat o escanejat), el número de la Seguretat Social i el compte bancari dels músics que volen treballar amb nosaltres. Amb aquest pas, quedeu registrats a la nostra base de dades i un cop hagueu realitzat la primera factura amb nosaltres, no cal que ens proporcioneu cada cop tota aquesta informació.

Un cop sigueu dintre la nostra base de dades, necessitem les dades corresponents al concert.

  • Nom i cognom dels músics que actuen
  • Dia i lloc del concert
  • Catxet (especificar si es IVA inclòs o +IVA)
  • Productora, adreça completa i NIF/CIF

Amb tota aquesta informació la web fa un càlcul de la liquidació (amb el detall de tots els imports: comissió d’Harmonics In Caelum (3%), Seguretat Social, IRPF i import net a cobrar). Solem treballar amb una retenció del 2%, que és la mínima que marca la llei, si desitgeu que sigui una retenció més alta, només cal que ho demaneu.

Gestionem els tràmits amb Hisenda i la Seguretat Social, i us fem la factura del concert per a que l’envieu a la productora perquè puguin realitzar el pagament, quant aquest ens arribi, nosaltres procedirem a fer el pagament per transferència bancaria al compte indicat en un termini de 48 o 72 hores.

Les factures tenen un venciment de 30 dies naturals, si en aquest termini no s’ha rebut el pagament, es requerirà als músics que abonin la part corresponent a la Seguretat social, l’IRPF i si la factura en un període de tres mesos no ha estat abonada es requerirà als músics l’abonament de la part corresponent a l’IVA. Un cop cobrada la factura es retornarà l’import al music de la part de la SS i l’IVA més el sou en concepte sou i dietes i l’unic que ens quedarem serà la nostra comissió.

Qualsevol consulta us i per demanar factures us podeu adreçar a info@harmonicsincaelum.cat o bé al 638342052.

2017 © Harmonics in Caelum

Harmonics in Caelum, SL - C/ Florenci Valls, 68 - 08700 Igualada - Spain - NIF: B66778846

Aviso legal y Condiciones

Close